Taniec a rozwój dziecka

Dzieci lubią tańczyć.  Nawet niemowlęta, słysząc muzykę próbują się poruszać do jej rytmu. Muzyka i ruch są dzieciom bardzo bliskie warto więc rozwijać w nich to zainteresowanie. Taniec odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju psychofizycznym dzieci  - ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka , ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych.


Rozwijasz przede wszystkim:

 • spostrzegawczość ,
 • pamięć ,
 • koncentracje uwagi ,
 • szybką reakcję ,
 • koordynację wzrokowo – ruchową ,
 • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni
Aktywizują także ciało i umysł dziecka :
 • rozwijają jego wyobraźnię ,
 • mobilizują do działania ,
 • dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie ,
 • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną ,
 • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała.


Radość i otwartość


Taniec pomaga dzieciom poznać siebie i innych ludzi.  Wykorzystajmy to, że przedszkolaki bardzo lubią tańczyć. Z chęcią uczą się układów tanecznych, figur, styli. Taniec wyrabia w dzieciach wrażliwość, dyscyplinę, systematyczność. Jak powinny wyglądać zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci? Najczęściej zajęcia rozpoczynana się od rytmiki. Rytmika to zajęcia, które pozwalają na oswojenie się z rytmem, na zabawę z muzyką, z ciałem. Rytmika to również zabawy muzyczno ruchowe. Na takich zajęciach dziecko w naturalny  sposób się otwiera na otoczenie, buduje pozytywne relacje z rówieśnikami, samodzielnie potrafi interpretować muzykę i tworzyć własne choreografię.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną do najmłodszych.

Zajęcia dla dzieci